Här är några av de områden vi erbjuder tjänster inom.

Management

Hantera och optimera anläggningstillgångar för industrier och myndigheter inom exempelvis energi, tillverkning, telekom och transport.

Bidra med verksamhetskunnande från att själva ha arbetet på olika nivåer, från maskinoperatör till analytiker och underhållschef.

Kartlägga, analysera och optimera befintliga affärsprocesser och affärsstödssystem.

Föreslå modeller, verktyg och processer för att ytterligare optimera verksamheten.

Applikationer

Expertkunskap inom bland annat IFS Applications – från ramverk till mobila appar (exempelvis IFS Underhåll, IFS Dokumenthantering, IFS Asset Design, IFS AIIM).

System för byggnadsinformationsmodellering (BIM).

Integrationer mellan olika GIS-system och IFS Applications.

Dessutom har vi erfarenhet och kunskap från många av de större programmeringsspråken och operativsystemen för datorer, servrar och mobila enheter.

Teknik

Ansvara för och genomföra internationella konsolideringar av anläggningar i olika länder.

Programmera, konfigurera och förvalta administrativa system för leveransprocesser.

Konfigurera, projektleda och driftsätta system för anläggningstillgångar med stora krav på behörighetsstyrning och användarprofiler.

Driftsätta system inom hela IFS-utbudet.

Införa mobila offline- och online-lösningar inom säkerhetskritiska branscher för att underlätta arbetet för underhållspersonal.

Införa, uppgradera och migrera affärssystem för företag och globala koncerner.

Definiera och införa lösningar för affärssystem enligt Sarbanes-Oxley Act (SOX).

ETT URVAL AV VÅRA KUNDER

Swedavia – Swedish Airports
Svenska kraftnät
Umeå energi
Habia cable